Finasal Muhasebe

Kategori: Genel - Yorum Yazın
Finasal Muhasebe

Muhasebenin türlerinden biri olan finansal muhasebe, bir işletmenin gelir ve gider dengesini ortaya koyan ve bu dengenin nasıl sağlandığı ile ilgili çalışmalar yapan bir muhasebe türüdür. Finansal muhasebe, genel muhasebe adıyla da bilinmektedir

 Finansal Muhasebenin Amaçları

Finansal muhasebe , yaptığı çalışmalarla bir mali dönem süresince firmanın yürütmüş olduğu faaliyetleri ve bu faaliyetlerle birlikte ortaya çıkan kar ve zarar tablosunu hesaplama amacı ile çalışmaktadır. Bu çalışmalarla ortaya çıkarılan kar ve zarar tablosu, işletmenin o mali dönemdeki başarısını  tespit eder. Finansal muhasebenin yaptığı bu çalışmalar, şirketin yöneticilerine sunularak yöneticilerin, şirketin faaliyetleri hakkında alacakları kararlarda daha gerçekçi adımlar atmasının imkanı sağlanmaktadır.

Finansal muhasebe, çalışmalarını yaparken, bilgisayarlı muhasebe programlarından ve diğer muhasebe birimlerinden faydalanır.  Bu bilgiler doğrultusunda da finansal muhasebenin temel  konularına bazı cevaplar bulmaya çalışır. Finansal muhasebe, işletme için ne kadar gider yapıldığı, işletmenin pazarladığı ürünlerin satış değeri ve maliyet değeri arasındaki fark, işletmenin sahip olduğu aktif değerler ve bu değerlerin nasıl finanse edildiği, işletmenin o mali dönem içerisindeki faaliyetlerinin, geride kalan mali dönemlerde elde edilen kar ile arasındaki farkı inceleyip, ortaya koymaya çalışır.

Finansal Muhasebenin İlkeleri

Finansal muhasebenin  bağlı olduğu temel ilkeler bulunmaktadır. Buna göre mali dönemler ilkesi, gelecekle ilgilenmeme ilkesi,  doğruluk ve tarafsızlık ilkesi, hesapların bölümlere ayrılarak sınıflandırılması ilkesi, bilgilerin kıyaslanması ilkesi ile hareket eden finansal muhasebe, şirketin sahip olduğu sermayenin nasıl harcandığı, işletmenin  gelir ve gider akışı, işletmeye ait olan varlıkların envanterinin hazırlanması ile birlikte gelir ve gider tablosuna yansıtılacak olan bilgileri toplamakla yükümlüdür.

Bu çalışmaların dışında finansal muhasebe, işletmenin ödemek durumunda olduğu vergileri ve sahip olunan diğer yasal sorumlulukların hesaplamalarını yaparak, bu hesaplamaların genel duruma olan etkisini ortaya koymaktadır. Finansal muhasebe çalışmaları, maliyet muhasebesi ile yakından ilişkilidir. İşletmenin üretimi sırasında ihtiyaç duyulan maliyet değerleri, finansal muhasebenin hesaplamaları sırasında önemli bir veri kaynağı olarak kabul  görmektedir.

Finansal muhasebe ve diğer muhasebe bölümleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler muhasebe kurslarına  başvurarak, eğitim alabilirler. Özellikle şirket yöneticilerinin ve sahiplerinin finansal muhasebe hakkında bilgi sahibi olmaları, kendileri için yarar sağlayacaktır.

 

 

 


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!